Aktualności

Famas

Największy polski producent elastycznych metalowych przyłączy do urządzeń gazowych.
Produkty FAMAS posiadają aprobaty techniczne Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Rosji i Litwy, a nowo wprowadzone wyroby wyróżniające się nieograniczonym promieniem gięcia spełniają wymogi europejskich przepisów prawa – normy EN PN 14:800.