Arco – Archiwum

Certyfikat dystrybutora dla firmy Hydroexpress (2014-2016)

Gwarancja na zawory (2011)

Certyfikat ISO 9001:2008 ENG (2014-2017)

Certyfikat ISO 14001:2004 ENG (2014-2017)

Atest higieniczny (2015-2018)
kurki, zawory

Deklaracja właściwości użytkowych (2013)
zawory kulowe, seria MlÑO

Deklaracja zgodności nr 12/ARCO/2012
seria MINO 2000 kurki kulowe do gazu

Deklaracja zgodności nr 14/ARCO/2012
grzejnikowe zawory powrotne

Deklaracja zgodności nr 13/ARCO/2012
grzejnikowe zawory regulujące

Deklaracja zgodności nr 10/ARCO/2012
seria STOP zawory zwrotne klapowe

Deklaracja zgodności nr 05/VA/07
zawory zwrotne serii STOP

Deklaracja zgodności nr 16/ARCO/2012
kurki kulowe serii SENA VA30

Deklaracja zgodności nr 01/VA/09
zawory i głowice termostatyczne – seria TIBET

Deklaracja zgodności nr 15/ARCO/2012
zawory zaporowe – zasuwy

Deklaracja zgodności nr 09/ARCO/2012
kurki kątowe serii A-80, A-80 DELTA, A-80 ZENIT, A-80 MINI FILTER, L-85, L-86, L-94, L-COMBI oraz DUAL

Deklaracja zgodności nr 03/ARCO/2012
kurki kulowe serii TURIA 3000

Deklaracja zgodności nr PLN 10A
kurki kątowe DN10-DN15

Deklaracja zgodności nr PLN 15A
kurki kulowe DN15-DN25 typ Jardin i Sena

Deklaracja zgodności nr PLN 16A
kurki kulowe DN15-DN25 typ NANO i MINI

Deklaracja zgodności nr PLN 20A
kurki kulowe DN8-DN100 typ: TAJO 2000, TAJO 2000 SOLAR, TURIA 3000, TEXAS, SENA (VA30), NILE (VA25)

Deklaracja zgodności nr PLN 30A
zawory grzejnikowe DN10-DN20 typ: TEIDE, TEIDE PLUS oraz TEIDE PLUS KCM, TEIDE H

Deklaracja zgodności nr PLN 32A
zawory termostatyczne DN15 typ: TEIDE TERMO PLUS i głowice TEIDE TERMO PLUS M28 i M30